ZHVILLIMET POLITIKO-SHOQËRORE TE SHQIPTARËT NË MAQEDONI 1990 - 2001

BURIMET DHE LITERATURA

Burimet arkivore të partive politike

Arkivi i Partisë për Prosperitet Demokratik

Dokumentet e Kongreseve
Vendimi për themelimin e Partisë për Prosperitet Demokratik
Vendimi për regjistrim i PPD
Programi dhe statuti i PPD
Vendimi për shpalljen e referendumit për Autonimi politik-territoriale të shqiptarëve në Maqedoni
Procesverbalet e mbledhjeve të kryesisë së PPD
Dokumente për ngjarjet e Bit Pazarit (1992), dokumente të PPD
Dokumente të Kongresit të parakohshëm të PPD

Arkivi i Partisë Demokratike Shqiptare

Dokumente të Kongresit
Vendimet e ndryshme
Dokumentet e “Kongresit të Bashkimit”, 5-7 korrik, 1997
Dokumente të Kongresit të Dytë të Partisë Demokratike Shqiptare
Dokumente të Kongresit të Tretë të PDSH
Vendimi për themelimin e Universitetit të Europës Juglindore
Dokumentet e bashkëpunimit të PPD dhe PDSH
Dokumenti i Prizrenit rreth marrëveshjes së faktorit politik dhe ushtarak shqiptar
Dokumentet e marrëveshjes së Ohrit

Arkivi